Loading...

Štandard

TECHNICKÝ ŠTANDARD VYBAVENIA BYTU

POPIS ŠTANDARDNEJ STAVEBNEJ REALIZÁCIE BYTOVÉHO DOMU, BYTOV A SPOLOČNÝCH PRIESTOROV A PREHĽAD ICH ŠTANDARDNÝCH VYBAVENÍ

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM STAVBY

Nosný  systém objektov je navrhnutý ako stenový monolitický železobetónový. Stropné dosky sú monolitické betónové. Zastrešenie  je riešené ako jednoplášťová plochá strecha.  Objekty sú zateplené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a metalickým obkladom. Strechy sú zateplené XPS – pochôdze a EPS S – nepochôdze.

DELIACE PRIEČKY

Medzibytové: Vertikálny nosný systém v úrovni suterénu je tvorený železobetónovými stenami. Pre objekt S (hornej časti nad terénom) je navrhnutý prevažne jednoznačný pozdĺžny stenový nosný systém – dvoj-trakt. Zvislé nosné prvky tvoria monolitické železobetónové steny.

Interiérové:  vnútorné deliace priečky sú na riešené pórobetónom – YTONG hrúbky 150mm medzi jednotlivými miestnosťami. Priečky hrúbky 100mm sú v mieste obmurovania zvislých inštalačných šácht a deliace priečky medzi komorou a WC. Deliace priečky v kúpeľniach majú 180mm predsadené  technické priečky na báze sadrokartónu hr.12,5mm pre inštaláciu zdravotechnických rozvodov.

SCHODIŠTE

Železobetónové monolitické jednoramenné priamočiare schodiská so šírkou ramena 900mm. Nášlapná vrstva schodiska môže byť alternatívne hrúbky do 45mm.

ZASTREŠENIE

Strešný plášť objektu je vytvorený jednoplášťovou plochou strechou, a pochôdznymi terasami. Hydroizolačná vrstva plochých striech je šedá PVC-P ALKORPLAN hrúbky 1,5mm na mechanické kotvenie. Plochá strecha hlavného objektu je spádová k okrajom a odvodená elektricky vyhrievanými strešnými vpustami. Spádovú vrstvu vytvára tepelná izolácia XPS Styrodur.

ÚPRAVY POVRCHOV

Vnútorné omietky sú navrhnuté sádrové. Na stropných konštrukciách sú sádrové omietky hrúbky 25mm, na stenách sú omietky sádrové hrúbky 10mm.

OKNÁ  A ZASKLENENÉ STENY

Zasklenené steny a okná obývacích izieb a spálni vrátane svetlíka budú vytvorené hliníkovými rámovým systémom s prerušeným tepelným mostom.  Zasklenenie je navrhnuté z izolačného trojskla.  Tienenie  presklenených fasád bude riešené hlinikovými lamelovými žalúziami, elektronicky ovladateľnými, ukotvenými v nadpraží  okien a zasklenených stien.

DVERNÉ KONŠTRUKCIE

Vstupné dvere do bytových jednotiek sú navrhnuté ako hliníkové rámové konštrukcie s hliníkovou výplňou, bezpečnostné.

Interiérové dvere, zárubne, obklady, dlažby, sanita, kuchynská linka nie je súčasťou dodávky štandardu.

Byty sa predávajú v štádiu holobytu.